Category Archives: จานดาวเทียม

จานดาวเทียม

วิธีเลือกซื้อจานดาวเทียมอย่างเข้าใจ

จานดาวเทียม คือ วัตถุที่ทำด้วยโลหะ เหล็ก ไฟเบอร์ อลูมิเนียม ที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนสัญญาณคลื่นไมโครเวฟที่ส่งมาจากนอกโลก โดยดาวเทียมเป็นผู้ส่งสัญญาณมา โดยดาวเทียมจะรับสัญญาณจากสถานีส่งสัญญาณดาวเทียมที่อยู่บนพื้นโลกมาก่อน
คนที่ติดจานดาวเทียม ก็ติดเืพื่อวัตถุประสงค์หลากหลาย เช่น รับ-ส่งข้อมูลต่างๆ หรือเพื่อรับภาพและเสียง หรือ ใช้แทนเสาทีวี

สิ่งที่ควรจะต้อง รู้คือ ท่านต้องรู้ความต้องการของท่านก่อนว่า ถ้าท่านจะติดจานดาวเทียม เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อดูรายการอะไร ประเภทไหน ตัวอย่างเช่น

1.ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับชมช่องทีวีไทย 3 5 7 9 NBT Thai ชัด อาจจะเป็น จานดาวเทียมขนาดเล็กหรือจานดาวเทียม ขนาดใหญ่ก็ได้แล้วแต่ความชอบ
2.ติดตั้งจานดาวเทียม วัตถุประสงค์เพื่อรับชมช่องทีวีไทยชัดๆแล้วยังต้องการชมรายการ ASTV , สุวรรณภูมิ หรือ SpringNews อีกด้วย
3.ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อชมช่องรายการทีวีไทยชัด และยังต้องการ ช่องการ์ตูนสำหรับเด็กๆอีกด้วย
4.ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อรับชมช่องทีวีไทยชัด และ ยังสามารถสมัครแพคเกจรายการช่องเคเบิ้ลทีวีจากต่างประเทศ เมื่อต้องการ
5.ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อรับชมช่องเคเบิ้ลทีวีจากต่างประเทศ โดยไม่ต้องการช่องฟรีทีวีไทยเลย
6.ติดจานดาวเทียม เพื่อเน้นไปที่การรับชมช่องรายการกีฬามากที่สุด ไม่สนใจว่าระบบเสียงอาจเป็นภาษาไทยก็ได้ หรือภาษาอังกฤษก็ได้
7.ติดจานดาวเทียม เพื่อรับชมช่องฟรีทีวีไทย และช่องรายการทีวีทั่วโลกไม่เน้นช่องรายการใดๆ แต่ต้องการรับชมช่องทั่วโลก
8.ติด จานดาวเทียม เพื่อรับชมช่องทีวีของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ต้องการชมเป็นหลัก